Lediga jobb som Enhetschef, offentlig förvaltning i Hammarö

Se lediga jobb som Enhetschef, offentlig förvaltning i Hammarö. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Hammarö som finns hos arbetsgivaren.

Enhetschef för den centrala elevhälsan 50-100%

Välkommen till oss på Hammarö! Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård! Inom Bildningsförvaltningen arbetar du varje dag med att skapa förut... Visa mer
Välkommen till oss på Hammarö!

Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!

Inom Bildningsförvaltningen arbetar du varje dag med att skapa förutsättningar för att våra barn och elever ska växa och utvecklas. Tack vare bra verksamhet i Hammarös förskolor och skolor ligger vi i topp bland Sveriges bästa skolkommuner. Hos oss står alltid barnen och eleverna i centrum genom att vi ser till deras behov. Vi förbereder barnen för framtiden.

Vill du vara med och forma framtiden? Hammarö kommun utannonserar nu en tjänst och söker en engagerad utvecklingsinriktad enhetschef med stort intresse för systematiskt utvecklingsarbete.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef med ansvar för den centrala elevhälsan är du direkt underställd förvaltningschefen. Som enhetschef ansvarar Du för den samlade elevhälsan i Hammarö kommun. I Elevhälsan som är centralt organiserad ingår skolläkare, skolsköterskor, psykologer, samt kuratorer. Ditt uppdrag är att utveckla och driva ett förebyggande och hälsofrämjande arbete med fokus på tidiga insatser och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Första kontakten med Elevhälsan sker främst genom förskolan eller skolan. Du har ett resultat- och uppföljningsansvar för elevhälsan, samt personal- arbetsmiljö- och budgetansvar. Det främjande och förebyggande arbetet ska bedrivas utifrån ett inkluderande förhållningssätt där elevhälsoarbetet sker så nära eleverna som möjligt.

Enhetschefen för den samlade elevhälsan ingår i en ledningsgrupp på förvaltningen för att bidra till organisationens utveckling och resultat. Du kommer även att ingå i förvaltningens chefsgrupp som bl.a. innefattar 10 rektorer inom skolan och 7 rektorer inom förskolan. Med anledning av att vi växer pågår just nu organisation- och strukturförändringar, vilket innebär att tjänsteinnehållet till viss del kan komma att förändras över tid. Utifrån Dina kvalifikationer finns det goda möjligheter att vara med och forma uppdraget. Arbetet kännetecknas av planering, utveckling, uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten. I kommunen arbetar vi för att minska antalet medarbetare per chef och vi är övertygade om att vi är bättre tillsammans.

Som stöd i ditt arbete har du förvaltningens administration samt centrala resurser i form av HR och ekonomi. Arbetet som enhetschef för den samlade elevhälsan innefattar kontakt med politiken och ställer därmed krav på din förmåga att samarbeta med och underlätta för politiken att fatta beslut i frågor som rör verksamhetsområdet.


KVALIFIKATIONER
Vi förutsätter att du har god kunskap och kännedom om elevhälsans uppdrag och om läroplansuppdraget och är väl insatt i senaste forskningen inom verksamhetsområdet. Vi söker dig som har förmåga att klargöra förväntningar, ge förutsättningar för och att inspirera till utveckling av medarbetare och verksamhet och som i sitt arbete ser och tar tillvara de olika kompetenser som ryms inom elevhälsan. Du är väl förtrogen med systematiskt kvalitetsarbete med fokus på resultat och måluppfyllelse och har förmåga att leda strategiskt och långsiktigt för att uppnå målen. Som ledare är Du trygg och tydlig och Du har förmågan att motivera och skapa de förutsättningar som krävs för att effektivt nå målen för verksamheten.
För att vara aktuell för tjänsten krävs att Du har en relevant högskoleutbildning och är väl förtrogen med skollag och läroplaner samt övriga styrdokument. Tidigare ledarskap är ett krav och Du ska även ha några års chefserfarenhet med personal-, verksamhets- och budgetansvar.

Du är tydlig och en trygg ledare med ett coachande förhållningssätt som drivs av att utveckla dina medarbetare. Du kan skapa en trivsam arbetsmiljö som ger både arbetsglädje och goda resultat. Förutom erfarenhet och utbildning är det viktigt vem du är som person. En förutsättning är att du som söker har en helhetssyn kring vad som främjar elevers lärande och utveckling. Du känner ett genuint engagemang för våra barn och ungdomar i Hammarö kommun.

Ditt ledarskap grundar sig i tillitsbaserad styrning där du visar stor tilltro till dina medarbetares kunskaper, engagemang och vilja att lyckas med sitt uppdrag. Du tar beslut och initiativ, är drivande och kan arbeta självständigt med verksamheten i fokus. Vi förväntar oss att Du har förmåga att arbeta målinriktat och är tydlig, strukturerad och entusiasmerande som ledare. Det är också viktigt att du är en kommunikativ ledare som kan förmedla mål och visioner samt ha en god daglig kontakt med verksamheten med förmåga att skapa goda relationer. Social kompetens, intresse för människor och ett coachande ledarskap ser vi därför som en självklarhet.


Erfarenhet krävs. Tillträde till befattningen sker enligt överenskommelse.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Kulturchef

Vill du bli en del i vår växande framtidskommun? Hammarö växer och är en attraktiv boendekommun. Det ställer krav på oss som jobbar här, något som återspeglas i vårt sätt att jobba och det finns en tydlig framåtanda. Kommunen har drygt 16 000 invånare, är 54 kvadratkilometer stor och huvudorten är Skoghall. Vi är bra på mycket! Här väntar vi inte på att framtiden ska komma, vi är där och skapar den varje dag! Vi ser medarbetarna som vår viktigaste resu... Visa mer
Vill du bli en del i vår växande framtidskommun?

Hammarö växer och är en attraktiv boendekommun. Det ställer krav på oss som jobbar här, något som återspeglas i vårt sätt att jobba och det finns en tydlig framåtanda. Kommunen har drygt 16 000 invånare, är 54 kvadratkilometer stor och huvudorten är Skoghall.

Vi är bra på mycket! Här väntar vi inte på att framtiden ska komma, vi är där och skapar den varje dag! Vi ser medarbetarna som vår viktigaste resurs. Med en gemensam värdegrund och medarbetarpolicy är arbetsglädjen hos oss stor och våra medarbetare tycker att de har ett meningsfullt och viktigt arbete.


Hammarö kommun växer och har goda resultat och bra verksamheter med stolt personal. Vi söker personal som vill vara med på resan att forma framtidens Hammarö. Vi skapar förutsättningar för att våra barn och elever ska växa och utvecklas till trygga individer. För att alla ska trivas samarbetar vi och sätter alltid barnen och eleverna i centrum och ser individens behov som huvudfokus.ARBETSUPPGIFTER
Kulturchefen har det övergripande ansvaret för kulturenheten. Du kommer leda och utveckla kulturenhetens arbete på såväl operativ som strategisk nivå. Kulturchefen är direkt underställd förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med bl.a. rektorer inom grundskola och förskola i Hammarö kommun. Du har också personal- och ekonomiskt ansvar för din enhet. I rollen som kulturchef arbetar du tillsammans med medarbetare inom verksamheterna; bibliotek, kulturskola, allmän kultur och kulturgaranti/kultur i skolan. Inom dessa områden har du också nyckelpersoner i verksamheten som hjälper dig med det dagliga arbetet och utvecklingen framåt. En naturlig del i arbetet är att tillsammans med enhetens medarbetare fortsätta utveckla en väl fungerande verksamhet och verka för verksamhetens mål och visioner. Som kulturchef kommer du även samverka med kommunens övriga förvaltningar och genom externa kontakter utveckla kulturlivet i Hammarö kommun. Arbetet som kulturchef innebär även att lyfta blicken, ha helhetssyn och utveckla framtidens kultur. Du håller dig uppdaterad om trender i omvärlden, reflekterar över förbättringar inom kultursektorn och samverkar för att sätta och nå nya mål. Du inkluderar olika intressenter och perspektiv och kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

För vidare information kring tjänstens innehåll går det bra att ta kontakt med tf kulturchef.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med akademisk examen gärna inom kultur, närliggande område eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har dokumenterad erfarenhet av gott ledarskap med personalansvar då vi i denna befattning värderar ledarskapet högt. Du har stort intresse, erfarenhet och kunskap för de områden Kulturchefen skall verka inom. Arbetslivserfarenhet från politiskt styrd organisation är meriterande.

Ditt ledarskap präglas av tydlighet, helhetstänk, vilja och förmåga att samverka och delegera. För att lyckas i rollen bör du vara utvecklingsorienterad och bekväm att styra samt leda verksamhet och personal i det dagliga såväl strategiska arbetet. Du har förmågan att förmedla mål och visioner samt att entusiasmera dina medarbetare. Social kompetens, intresse för människor och ett coachande ledarskap ser vi som självklarheter. Att skapa ett gott klimat för samverkan där delaktighet och utveckling uppmuntras är självklart. Du identifierar problem och löser dem på ett konstruktivt sätt.

Du är flexibel och kan möta skiftande situationer, såväl ur ett ekonomiskt perspektiv som personal- och verksamhetsmässigt. Kunskap inom IKT, Informations- och kommunikationsteknik, är meriterande. Eftersom arbetet innefattar kontakt och samarbete med interna och externa aktörer behöver du vara utåtriktad och bra på att etablera nätverk. Stor vikt kommer att läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Enhetschef för bemanningsenheten

Vill du bli en del i vår växande framtidskommun? Hammarö växer och är en attraktiv boendekommun. Det ställer krav på oss som jobbar här, något som återspeglas i vårt sätt att jobba och det finns en tydlig framåtanda. Kommunen har drygt 16 000 invånare, är 54 kvadratkilometer stor och huvudorten är Skoghall. Vi är bra på mycket! Här väntar vi inte på att framtiden ska komma, vi är där och skapar den varje dag! Vi ser medarbetarna som vår viktigaste resu... Visa mer
Vill du bli en del i vår växande framtidskommun?

Hammarö växer och är en attraktiv boendekommun. Det ställer krav på oss som jobbar här, något som återspeglas i vårt sätt att jobba och det finns en tydlig framåtanda. Kommunen har drygt 16 000 invånare, är 54 kvadratkilometer stor och huvudorten är Skoghall.

Vi är bra på mycket! Här väntar vi inte på att framtiden ska komma, vi är där och skapar den varje dag! Vi ser medarbetarna som vår viktigaste resurs. Med en gemensam värdegrund och medarbetarpolicy är arbetsglädjen hos oss stor och våra medarbetare tycker att de har ett meningsfullt och viktigt arbete.


Socialförvaltningen ansvarar bland annat för äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård, psykiatri samt individ- och familjeomsorg. Förvaltningen har cirka 500 medarbetare.


Stöd, trygghet, kvalitet och brukarperspektiv är några av nyckelorden i vår breda verksamhet. Här finns resurser för att stödja den enskilde att med egen kraft skapa ett bra liv. Vi gör skillnad varje dag för Hammaröborna.ARBETSUPPGIFTER
Hammarö kommun söker enhetschef till bemanningsenheten. Vill du vara med och bygga upp och driva en ny enhet i samverkan med verksamheterna inom Socialförvaltningen. Enheten jobbar främst med rekrytering, bemanning och schemaläggning och hanterar förvaltningens frågor inom dessa områden.

Du ansvarar för att driva bemanningsenheten och ansvarar även för den centrala bemanningspoolen, timvikariehantering för förvaltningens verksamheter samt enhetsassistenter. I uppdraget ingår att fortsätta utforma enheten och att skapa rutiner och arbetssätt. Du kommer också att arbeta med utveckling av processer tillsammans med övriga verksamheter.

Som chef för bemanningsenheten ska du säkerställa att den dagliga bemanningen i verksamheterna fungerar bra. Tjänsten förutsätter att du har en god kommunikation med medarbetare och kollegor.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som :

• Har relevant högskola utbildning (tex.socionom, inom PA, ekonom, mm).

• Tidigare har arbetat och har erfarenhet som chef med att leda medarbetare samt haft budget- och arbetsmiljöansvar.

• Det är meriterande om du tidigare har arbetat med schemaläggning på en övergripande nivå

• Är en person med starkt lösningsfokus på nya arbetssätt

• Har en god förmåga att skapa förtroende hos dem du möter och är bra på att skapa och underhålla relationer.

• Vi förväntar oss att du har en helhetssyn och jobbar för Hammarö kommuns bästa.ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre

Enhetschef till bemanningsenheten

Vill du bli en del i vår växande framtidskommun? Hammarö växer och är en attraktiv boendekommun. Det ställer krav på oss som jobbar här, något som återspeglas i vårt sätt att jobba och det finns en tydlig framåtanda. Kommunen har drygt 16 000 invånare, är 54 kvadratkilometer stor och huvudorten är Skoghall. Vi är bra på mycket! Vi är bland annat Värmlands störst växande kommun sett till storlek, Sveriges tryggaste kommun, Sveriges 4:e bästa skolkommun oc... Visa mer
Vill du bli en del i vår växande framtidskommun?

Hammarö växer och är en attraktiv boendekommun. Det ställer krav på oss som jobbar här, något som återspeglas i vårt sätt att jobba och det finns en tydlig framåtanda. Kommunen har drygt 16 000 invånare, är 54 kvadratkilometer stor och huvudorten är Skoghall.
Vi är bra på mycket! Vi är bland annat Värmlands störst växande kommun sett till storlek, Sveriges tryggaste kommun, Sveriges 4:e bästa skolkommun och utsågs också till årets e-hälsokommun 2019.

Här väntar vi inte på att framtiden ska komma, vi är där och skapar den varje dag!

På Hammarö är du alltid nära. Nära vattnet, skogen, staden och naturen. Vi är även nära varandra. Det innebär också att du som medarbetare har närhet till besluten och möjlighet att påverka ditt jobb.

Vi ser medarbetarna som vår viktigaste resurs. Med en gemensam värdegrund och medarbetarpolicy är arbetsglädjen hos oss stor och våra medarbetare tycker att de har ett meningsfullt och viktigt arbete.

Socialförvaltningen ansvarar bland annat för äldre- och handikappomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri samt individ- och familjeomsorg. Förvaltningen har cirka 500 medarbetare och omsätter cirka 250 miljoner kronor.

Socialförvaltningen på Hammarö har de senaste åren jobbat intensivt med digitalisering och välfärdsteknik. I syfte att förbättra patientsäkerhet, öka brukarens självständighet och att använda förvaltningens personella resurser på bästa sätt. Detta har lett till att förvaltningen i våras utnämndes till årets e-hälsokommun och nu i oktober fick motta det nyinstiftade priset Tunstall Award

Stöd, trygghet, kvalitet och brukarperspektiv är några av nyckelorden i vår breda verksamhet. Här finns resurser för att stödja den enskilde att med egen kraft skapa ett bra liv. Vår verksamhet styrs bland annat av
Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS) samt Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). Vi gör skillnad varje dag för Hammaröborna.

ARBETSUPPGIFTER
Hammarö kommun söker enhetschef till bemanningsenheten. Vill du vara med och bygga upp och driva en helt ny enhet i samverkan med verksamheterna inom Socialförvaltningen. Som till en början kommer att ligga inom Socialförvaltningens organisation men det finns ett inriktningsbeslut för ett centraliserad bemanningsenheten i Hammarö kommun. Enheten jobbar med effektiv schemaläggning o hållbar bemanningsplanering på uppdrag av socialförvaltningens utförande verksamheter inom VoO och SOS.

Du ansvarar för att utveckla en bemanningsenhet och centralisera bemanningspool samt timvikarier för förvaltningens utförande verksamheter. I uppdraget ingår inledningsvis att utforma enheten och att skapa rutiner och arbetssätt. Du kommer också att arbeta med utveckling av processer tillsammans med enheter som bemanningsenheten stöttar. En kontinuerlig dialog med ledning, verksamheternas chefer (beställarna) och bemanningsenheten medarbetare kommer vara en stor del av ditt uppdrag även över tid.

Som chef för bemanningsenheten ska du också säkerställa att enhetens medarbetare erbjuds ett tydligt uppdrag och goda förutsättningar för sina flexibla arbetssätt.
Starkt fokus på ekonomiska uppföljningar med enhetscheferna. Du ska ha en god kommunikation med medarbetarna och kollegorna.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som :
• har relevant högskola utbildning (tex.socionom, inom PA, ekonom, mm).
• har tidigare har arbetat och har erfarenhet som chef med att leda medarbetare samt haft budget- och arbetsmiljöansvar.
• har tidigare arbetat med schemaläggning på övergripande nivå och har goda kunskaper om lagar som styr schemaläggningen.
• är en person med starkt lösningsfokus på nya arbetssätt
• har en god förmåga att skapa förtroende hos dem du möter och är bra på att skapa och underhålla relationer.

Vi förväntar oss att du har en helhetssyn och jobbar för Hammarö kommuns bästa.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Visa mindre